زیر ساخت پایدار مجازی VSPEX - FLEXPOD

با توجه به اینکه بزرگترین دغدغه سازمان ها، نیروی انسانی و استفاده بهینه از منابع میباشد شرکت فراز آسمان شبکه بر آن شد که با ارائه راهکارهای جامع بر اساس ایده جدید شرکت Cisco به نام Flexpod و VSPEX این مشکل بزرگ را مرتفع نماید. امروزه خرید و تهیه تجهیزات کار تقریبا ساده ای شده است که شرکتها و سازمانها میتوانند به راحتی با کمک یکدیگر از عهده آن برآیند. مشکل اصلی استفاده بهینه از این تجهیزات و عدم وجود نیروی متخصص جهت راه اندازی و نگهداری این تجهیزات میباشد.

توانایی ما

فراز آسمان با راه اندازی چندین نمونه مشابه و احساس نیاز به این راهکار جامع خدمات خودرا معرفی می نماید:
این راهکار در حقیقت یک یا چند رک میباشد که هریک به تنهایی یک دیتا سنتر با قابلیت ارائه 200 تا 1000 سرور مجازی را دارد.
گاها سازمانهایی این زیرساخت را تا حدودی مهیا کرده اند ولی در صورت بروز مشکل نمیتوانند علت کندی و یا ضعف را به درستی تشخیص دهند. این موضوع از آنجا نشأت میگیرد که ادمین های ذخیره ساز، سرورها، مجازی سازی، شبکه و ... از یکدیگر جدا بوده و یا دراختیار شرکتهای متفاوتی میباشد که نمیتوان به دلیل قاطعی برای رفع مشکل رسید.
فراز آسمان با به کار گیری و همگرا کردن ادمین های فوق، کل زیر ساخت را به صورت یکجا و یکپارچه مهیا کرده و می تواند پاسخگوی تمامی نیازها و یا مشکلات احتمالی باشد.
شرکت Cisco فقط این راهکار را با محصولات خاصی ارائه می دهد ولی از آنجا که این راه کار برای ایران نیاز به بومی سازی دارد ما بازه محصولات را گسترده تر کرده و امکان استفاده این راهکاررا متنوع تر نموده ایم.
در زیر لیست محصولاتی که در هر زمینه میتوان این راه کاررا بر روی آن اجرا نمود ارائه می گردد:
سوییچ شبکه سرور
سوییچ ذخیره ساز
سیستم عامل ذخیره ساز
Windows
NetApp
Cisco
Nexus Cisco Hp
Linux
EMC Barcode
Cisco
VMWare
IBM
با استفاده از این محصولات میتوان به یک زیر ساخت پایدار و مطمئن دست یافت که قابلیت اجرای بسیاری از سرویس های بدون وابستگی به تجهیزات را بر روی آن دارد.

مزایای این راهکار :

  • هزینه کمتر: این تجهیزات با این ترکیب بیشترین کارایی را داشته و با استفاده از این راهکار میتوان تعداد بسیار زیادی سرویس برروی آن راه اندازی نمود که هزینه بسیار کمتری نسبت به خرید و نصب سرورهای معمولی دارند.
  • فضای کمتر: با توجه به اینکه کمبود فضا در مراکز داده بسیار احساس می شود و راه اندازی یک مرکز داده بزرگ برای راه اندازی سرویس های زیاد بسیار هزینه بر است، استفاده از این راهکار که نیاز به یک یا چند رک دارد بسیار مقرون به صرفه بوده و نیاز به راه اندازی یک مرکز داده بسیار بزرگ ندارد و حتی میتوان در مراکز داده خصوصی نیز به صورت dedicated این راهکار را راه اندازی نمود.
  • زمان راه اندازی پایین: با توجه با اینکه این راه کار تا کنون چندین بار راه اندازی و ارائه شده است نیاز به تست و یا آزمون و خطا نداشته ودر صورت تامین تجهیزات در کمتر از یک هفته راه اندازی می گردد.
  • قابلیت افزایش بالا: این راه کار استاندارد و جامع میباشد و به راحتی میتوان با اضافه نمودن تعداد رکها قدرت و میزان ذخیره سازی اطلاعات را بالا برد و نیاز به تغییر از ابتدا در کلیه تنظیمات و تجهیزات ندارد.
  • کارایی بیشتر: با توجه با اینکه این تجهیزات و این تنظیمات تست شده و مورد تایید سازنده تجهیزات میباشد، بهترین و بیشترین کارایی را داشته و احتمال بروز خطا و یا مشکل در آن بسیار پایین میباشد.
  • عدم پیچیدگی پشتیبانی: با توجه به اینکه ما تمامی متخصصان این حوزه را جمع آوری نموده ایم می توانیم این راهکاررا به صورت جامع و یکپارچه با پشتیبانی ارائه و کارفرما را از روبرو شدن با چندین پیمانکار آسوده نموده و فقط با یک شرکت طرف خواهد شد .

مطالب مرتبط با FlexPod


مطلبی وجود ندارد