آدرس : تهران - خیابان مطهری، خیابان لارستان، خیابان پور فلاح، پلاک 18
تلفن : 43468000

روابط عمومی 43468000 info@farazaseman.ir
واحد فروش 43468888 sales@farazaseman.ir
دپارتمان مهندسی 43468444 support@farazaseamn.ir
فکس 4346833